skip to Main Content

Terminstider och läsårsindelning

HT23/VT24
Hösttermin 28/8 – 14/1
Vårtermin 15/1 – 2/6

Läsåret är indelat i fyra läsperioder á 10 veckor vardera. Den tionde och sista veckan i varje läsperiod är en examinationsvecka som präglas av redovisningar och uppspelningar.

Back To Top