skip to Main Content

Våra kurser

ÅR 1
Musikskapande I 22,5 hp

Delkurser:
Låtskrivande och kreativitet 4 hp
Musikproduktion och ljudteknik 4 hp
Branschkunskap 3 hp
Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp
Kursplan

Musikalisk kommunikation I 22,5 hp
Delkurser:
Musikerskap 6 hp
Samspel 3 hp
Scenisk gestaltning 2 hp
Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp
Kursplan

Forskningsmetoder och vetenskapsfilosofi 7,5 hp
Kursplan

Valfri kurs I 7,5 hp i samarbete med andra universitet, svenska och internationella.

ÅR 2
Musikskapande II 22,5 hp
Delkurser:
Musikskapande och musikproduktion 6 hp
Branschkunskap och marknadsföring 5 hp
Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp
Kursplan

Musikalisk kommunikation II 22,5 hp
Delkurser:
Musikerskap 2 hp
Samspel 3 hp
Scenisk gestaltning 6 hp
Egna mål för karriärsanpassad utveckling 11,5 hp
Kursplan

Valfri kurs II 7,5 hp i samarbete med andra universitet, svenska och internationella.

Examensarbete 7,5 hp
Kursplan

Totalt 120 Hp (2 års heltidsstudier) vilket ger en konstnärlig högskoleexamen i musik med inriktning mot musikskapande .

Back To Top