skip to Main Content

Våra kurser

Musikskapande I 22,5 hp
Delkurser:
Låtskrivande och kreativitet 4 hp
Musikproduktion och ljudteknik 4 hp
Branschkunskap, 3 hp
Egna mål med musiken 11,5 hp

Musikalisk kommunikation I 22,5 hp
Delkurser:
Samspel 3 hp
Musikerskap 6 hp
Scenisk gestaltning 2 hp
Egna mål med musiken 11,5 hp

Vetenskapsfilosofi och forskningsmetoder 7,5 hp

Musikskapande II 22,5 hp
Delkurser:
Låtskrivande och musikproduktion 6 hp
Branschkunskap och marknadsföring, 5 hp
Egna mål med musiken 11,5 hp

Musikalisk kommunikation II 22,5 hp
Delkurser:
Samspel 3 hp
Musikerskap 2 hp
Scenisk gestaltning 6 hp
Egna mål med musiken 11,5 hp

Valfri kurs I 7,5 hp i samarbete med andra universitet, svenska och internationella.

Valfri kurs II 7,5 hp i samarbete med andra universitet, svenska och internationella.

Examensarbete 7,5 hp

Totalt 120 Hp (2 års heltidsstudier) vilket ger en konstnärlig högskoleexamen i musik med inriktning mot musikskapande .

Back To Top